Komunikat o licencjach na czasopisma Nature i Science w 2023 r.

Komunikat o licencjach na czasopisma Nature i Science w 2023 r.

W związku z decyzją Ministra Nauki i Edukacji o zaprzestaniu finansowania dotychczasowych licencji krajowych na czasopisma Nature i Science, wydawcy tych czasopism zdecydowali, że dostęp dla instytucji objętych licencjami krajowymi w 2022 r. zostanie utrzymany bezpłatnie na okres do 31 marca 2023 r. w przypadku Science oraz co najmniej do 15 lutego 2023 r. w przypadku Nature. Po tych terminach dostęp zostanie zamknięty. Instytucje, które uczestniczyły w licencji krajowej Nature, zachowują bezterminowy dostęp na serwerze wydawcy do roczników czasopisma z okresu swojego uczestnictwa (okres 2010-2022 w przypadku instytucji, które uczestniczyły w licencji krajowej Nature od początku jej trwania).

Więcej informacji -> https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/