Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – maj 2022

Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej – maj 2022

Witamy w kolejnym numerze Informatora i zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą Biblioteki.


Aktualności

Testy

Pracownicy, doktoranci i studenci PŚk mogą jeszcze skorzystać z dostępu testowego do następujących źródeł elektronicznych:

  • do 19 maja br. – do pełnotekstowej bazy danych firmy EBSCO Computers & Applied Sciences Complete z zakresu informatyki i dziedzin pokrewnych, zawierającej 1310 indeksowanych, aktywnych czasopism i abstraktów.
  • do 17 czerwca br. – do bazy Lyell Collection obejmującej tytuły czasopism Geological Society of London, publikacje specjalne i serie książek z zakresu geologii i nauk o Ziemi.

Webinarium

24 maja 2022 r., w godz. 11.00-12.00 zapraszamy na webinarium w języku angielskim:
Open Access with PLOS >> zarejestruj się

Tematyka webinarium obejmie omówienie modeli i opcji Open Access w czasopismach PLOS, wpływ publikacji PLOS, łatwe przesyłanie prac do PLOS Journals.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa w webinarium.


Nowości w Bibliotece

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki:

Wybrane nowe książki z bieżących zakupów:

Więcej informacji o nowościach książkowych na stronie Biblioteki.


Polecane czasopisma pełnotekstowe dostępne bezpłatnie w Internecie

  • SGH Journals – czasopisma Open Access wydawane przez Oficynę Wydawniczą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Przypominamy!

W związku z rozpoczęciem przygotowań do prenumeraty czasopism na rok 2023 Biblioteka PŚk zwraca się z prośbą o zgłaszanie propozycji tytułów czasopism polskich i zagranicznych niezbędnych do realizacji procesu naukowo-dydaktycznego. Zostaną one przedstawione do akceptacji dyrektorom dyscyplin naukowych i dziekanom poszczególnych wydziałów, którzy zadecydują o ostatecznym kształcie prenumeraty.

Propozycje można zgłaszać telefonicznie pod numerem wew. 443 lub e-mailem pod adresem: bibej(at)tu.kielce.pl do 27 maja 2022 r.


Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 KIELCE
tel. 41 3424-483
www: https://lib.tu.kielce.pl/