Ograniczenia w związku ze stanem epidemii

Ograniczenia w związku ze stanem epidemii

1. Ogranicza się liczbę osób mogących przebywać jednocześnie na terenie Biblioteki Głównej do 40 osób (z wyłączeniem bibliotekarzy).

2. Osoby, których wejście do Biblioteki Głównej spowodowałoby przekroczenie limitu osób, o którym mowa w ust. 1, są zobowiązane do udowodnienia faktu zaszczepienia przeciwko COVID-19.

3. Osobom chcącym skorzystać ze zbiorów Biblioteki Głównej zaleca się skorzystanie w pierwszej kolejności z zasobów udostępnianych elektronicznie pod adresem http://lib.tu.kielce.pl.