Dzisiaj jest:
środa, 12 sierpnia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Klara, Lech, Julian .

Narzędzia bibliometryczne

  • Polska Bibliografia Naukowa - portal gromadzący informacje dotyczące czasopism naukowych oraz publikacji autorstwa polskich naukowców
  • ORCID - cyfrowy identyfikator stworzony dla jednoznacznego rozróżnienia autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich
  • SciVal - narzędzie służące do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwiające wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki
  • InCites - narzędzie służące do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI, pozwalające porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze

Pomoce i instrukcje do korzystania z wszystkich narzędzi można znaleźć na stronach Biblioteki w zakładkach:

Warsztat badacza komunikacji - blog naukowy Emanuela Kulczyckiego na temat warsztatu naukowego (narzę­dzi badaw­czych, pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych, prze­pi­sów praw­nych regu­lu­ją­cych pracę badaw­czą) oraz komunikacji naukowej.