Dzisiaj jest:
środa, 20 czerwca 2018 r.
Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał .

Czasopisma pełnotekstowe

Poniżej znajdują się linki do pełnotekstowych czasopism on-line dostępnych w sieci uczelnianej lub bezpłatnie w Internecie. Wykaz czasopism będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe tytuły.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - V - W - Z

Tytuł czasopisma Dziedzina Uwagi

Acta Geologica Polonica geologia
Acta Materialia inżynieria materiałowa
Dostęp w sieci PŚk
Acta Mechanica et Automatica mechanika
Acta of Bioengineering and Biomechanics biomechanika
Advances in Manufacturing Science and Technology
inżynieria mechaniczna
Advances in Materials Science (do 2007)
Advances in Materials Science (od 2008)
inżynieria materiałowa
Aktualności Techniki Budowlanej ATB budownictwo
Annales Geophysicae (ANGEO) geofizyka
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna inżynieria
Arcana GIS geodezja
Architektura Krajobrazu architektura
Architecturae et Artibus architektura
Architecture Civil Engineering Environment architektura
Architectus architektura
Archive of Mechanical Engineering do 2009
Archive of Mechanical Engineering od 2010
mechanika
Archives of Acoustics fizyka Dostęp po bezpłatnej rejestracji
Archives of Civil and Mechanical Engineering inżynieria lądowa, mechanika
Archives of Civil Engineering inżynieria lądowa
Archives of Control Sciences 1995-2009
Archives of Control Sciences 2010-
automatyka Do roczników 1995-2009 dostęp po bezpłatnej rejestracji
Archives of Environmental Protection ochrona środowiska
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics hydrotechnika
Archives of Materials Science and Engineering inżynieria materiałowa

Archives of Mechanical Technology and Materials mechanika
Archives of Mechanics mechanika
Archives of Metallurgy and Materials metalurgia
Archives of Mining Science górnictwo Dostęp po bezpłatnej rejestracji
Archives of Transport transport
Archivum Mathematicum matematyka
Archiwum Energetyki (Archives of Energetics) energetyka
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji fotogrametria, kartografia
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska ochrona środowiska
Archiwum Motoryzacji (The Archives of Automotive Engineering) mechanika, transport
Atlas Fachowca budownictwo
Aura ochrona środowiska Jednostanowiskowy dostęp w BG
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe transport Dostęp do pełnych tekstów oprócz ostatnich 6 miesięcy
Automatyka / AGH automatyka
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia automatyka
Automatyka Podzespoły Aplikacje automatyka Dostęp po bezpłatnej rejestracji

do góry strony

Bank i Kredyt
finanse

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza bhp
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka bhp
Bio-Algorithms and Med-Systems
biologia, medycyna

Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych informatyka
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego geologia
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
ekonomia
Biuletyn Statystyczny statystyka
Biuletyn Techniczny elektrotechnika
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki energetyka
Biuletyn WAT wojskowość
Budownictwo i Architektura budownictwo, architektura
Budownictwo i Inżynieria Środowiska (Civil and Environmental Engineering) budownictwo, inżynieria środowiska
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym budownictwo, energetyka
Budownictwo, Technologie, Architektura budownictwo, architektura Dostęp po bezpłatnej rejestracji
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences nauki techniczne

do góry strony

Cement and Concrete Research materiały budowlane Dostęp w sieci PŚk
Cement Wapno Beton materiały budowlane Dostęp po bezpłatnej rejestracji
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics ekonomia
Central European Journal of Energetic Materials chemia
Chemical and Process Engineeering (Inżynieria Chemiczna i Procesowa) inżynieria chemiczna
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology chemia,
ochrona środowiska
Chemistry, Environmental, Biotechnology chemia,
ochrona środowiska
Chłodnictwo chłodnictwo Jednostanowiskowy dostęp w BG
Chłodnictwo i Klimatyzacja chłodnictwo
Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ogrzewanie Jednostanowiskowy dostęp w BG
Civil and Environmental Engineering Reports inżynieria środowiska
Computational Methods in Science and Technology informatyka
Computer Reseller News Polska (CRN) informatyka Dostęp po bezpłatnej rejestracji
Computer Science / AGH
informatyka
Computers and Structures inżynieria Dostęp w sieci PŚk
Contemporary Economics ekonomia, zarządzanie
Control Engineering Polska automatyka Dostęp po bezpłatnej rejestracji
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture budownictwo, inżynieria środowiska
Czasopismo Techniczne. Architektura / Technical Transactions. Architecture architektura
Czasopismo Techniczne. Automatyka / Technical Transactions. Automatic Control automatyka
Czasopismo Techniczne. Budownictwo / Technical Transactions. Civil Engineering budownictwo
Czasopismo Techniczne. Chemia / Technical Transactions. Chemistry chemia
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika / Technical Transactions. Electrical Engineering elektrotechnika
Czasopismo Techniczne. Informatyka / Technical Transactions. Computer Science and Information Systems informatyka
Czasopismo Techniczne. Mechanika / Technical Transactions. Mechanics mechanika
Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe / Technical Transactions. Fundamental Sciences matematyka, nauki techniczne
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering ochrona środowiska
Człowiek i Środowisko ochrona środowiska
Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie ochrona środowiska

do góry strony

Delta matematyka, fizyka
Demonstratio Mathematica matematyka
Diagnostyka nauki techniczne
Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty przemysł drzewny
Drogi i Mosty (Roads and Bridges) drogownictwo
Drogownictwo drogownictwo Dostęp do pełnych tekstów nie obejmuje ostatnich 12 miesięcy
Dynamical Systems: An International Journal mechanika Dostęp w sieci PŚk

do góry strony

e-Finanse finanse
E-Informatica Software Engineering Journal informatyka
E-mentor edukacja
e-Route Pojazdy Użytkowe transport <
Ecological Chemistry and Engineering A ekologia, chemia
Ecological Chemistry and Engineering S ekologia, chemia
Ecomanager ochrona środowiska
Economics and Business Review ekonomia, zarządzanie
EconTechMod ekonomika, technologia
Edukacja, Technika, Informatyka informatyka, technika
Ekoatom ekologia, energetyka
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment ekonomia, ochrona środowiska
Ekonomia i Zarządzanie : kwartalnik Wydziału Zarządzania = Economics and Management : quarterly journal of the faculty of management ekonomia, zarządzanie
Ekonomia XXI Wieku ekonomia
Ekonomista ekonomia
Ekorecykler ekologia
Ekspert Budowlany budownictwo
Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability nauki techniczne
Elastomery tworzywa sztuczne
Electrical Engineering elektrotechnika Dostęp w sieci PŚk
Electrical Power Quality and Utilisation Journal energetyka
Electrical Power Quality and Utilisation Magazine energetyka
Elektroenergetyka energetyka
Elektronik elektronika Dostęp po bezpłatnej rejestracji
Elektronika Praktyczna elektronika Otwarty dostęp z wyjątkiem ostatnich 12 e-wydań
Elektrotechnika i Elektronika / AGH elektrotechnika
Energia Gigawat energetyka Dostęp po bezpłatnej rejestracji
Engineering Fracture Mechanics mechanika Dostęp w sieci PŚk
Engineering Transactions inżynieria, mechanika
Environment Protection Engineering ochrona środowiska
Estate nieruchomości
Eurologistics : zarządzanie łańcuchem dostaw logistyka

do góry strony

Fachowy Dekarz & Cieśla budownictwo
Fasciculi Mathematici matematyka
Fastener : rynek elementów złącznych mechanika Dostęp po bezpłatnej rejestracji
Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures inżynieria materiałowa Dostęp w sieci PŚk
Fatigue of Aircraft Structures materiałoznawstwo
Foundations of Civil and Environmental Engineering budownictwo, inżynieria środowiska
Foundations of Computing and Decision Sciences informatyka
Fragmenta Naturae (Nature Journal) biologia, ekologia
Fuzzy Sets and Systems systemy rozmyte Dostęp w sieci PŚk

do góry strony

Gaz, Woda i Technika Sanitarna inżynieria sanitarna Jednostanowiskowy dostęp w BG
Geochronometria geologia
Geodesy and Cartography geodezja, kartografia
Geoinżynieria, Drogi, Mosty, Tunele inżynieria, drogownictwo Dostęp po bezpłatnej rejestracji
Geological Quarterly geologia
Geology, Geophysics & Environment geologia
Geomatica geomatyka Dostęp w sieci PŚk
Geomatics and Environmental Engineering geodezja
Geotechnique geotechnika Dostęp w sieci PŚk
GLOBEnergia+ energetyka
Główny Mechanik mechanika Dostęp po bezpłatnej rejestracji
Gospodarka Materiałowa i Logistyka logistyka, organizacja przedsiębiorstwa
Gospodarka Rynek Edukacja organizacja
i zarządzanie
Gospodarka Surowcami Mineralnymi górnictwo, gospodarka
i planowanie
Gospodarka Wodna hydrologia Jednostanowiskowy dostęp w BG

do góry strony

Handel Wewnętrzny ekonomia
Humanities and Social Sciences ekonomia
Hydroacoustics hydrobiologia, hydroakustyka

do góry strony

Image Processing & Communications telekomunikacja
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska informatyka, automatyka
Infotezy informacja naukowa
Instalacje technika, ciepłownictwo
InstalReporter technika, ciepłownictwo
Inteligentny Budynek budownictwo Dostęp po bezpłatnej rejestracji
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences inżynieria
International Journal of Applied Mechanics and Engineering mechanika
International Journal of Electronics and Electrical Engineering elektrotechnika
International Journal of Electronics and Telecommunications telekomunikacja
International Journal of Engineering Science inżynieria Dostęp w sieci PŚk
International Journal of Fracture mechanika Dostęp w sieci PŚk
International Journal of Heat and Mass Transfer termokinetyka Dostęp w sieci PŚk
International Journal of Non-Linear Mechanics mechanika Dostęp w sieci PŚk
International Journal of Solids and Structures mechanika Dostęp w sieci PŚk
Internet Manager marketing
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych inżynieria
Inżynieria Bezwykopowa budownictwo Dostęp po bezpłatnej rejestracji
Inżynieria Ekologiczna inżynieria, ekologia
Inżynieria i Aparatura Chemiczna chemia, inżynieria
Inżynieria i Ochrona Środowiska inżynieria, ekologia
Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych inżynieria
Inżynieria Rolnicza (Agricultural Engineering) inżynieria, rolnictwo
Inżynieria Środowiska / AGH inżynieria środowiska
IPPT Reports on Fundamental Technological Research (Prace IPPT) technika
IUSS Bulletin (International Union of Soil Science) gleboznawstwo
Izolacje budownictwo

do góry strony

Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering inżynieria materiałowa
Journal of Applied Computer Science informatyka
Journal of Applied Mechanics. Transactions of the ASME mechanika Dostęp w sieci PŚk
(od 1998 r)
Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems automatyka
Journal of Building Chemistry chemia budowlana
Journal of Dynamic Systems Measurement and Control. Transactions of the ASME mechanika
metrologia
Dostęp w sieci PŚk
(od 1996 r)
Journal of Dynamical and Control Systems sterowanie Dostęp w sieci PŚk
Journal of Ecological Engineering ochrona środowiska
Journal of Education & Technical Sciences technika, inżynieria materiałowa
Journal of Engineering Mechanics / ASCE mechanika Dostęp w sieci PŚk
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation zarządzanie
Journal of Environmental Engineering / ASCE
inżynieria środowiska Dostęp w sieci PŚk
Journal of Geodetic Science geodezja
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering / ASCE geotechnika Dostęp w sieci PŚk
Journal of KONES lotnictwo
Journal of Machine Engineering mechanika
Journal of Mathematics and Applications matematyka
Journal of Mechanical and Transport Engineering mechanika, transport
Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics (Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej) inżynieria
Journal of Power Technologies energetyka
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering inżynieria, rolnictwo
Journal of Structural Engineering / ASCE
budownictwo Dostęp w sieci PŚk
Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering inżynieria mechaniczna
Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT) telekomunikacja
Journal of the Mechanics and Physics of Solids mechanika płynów Dostęp w sieci PŚk
Journal of Theoretical and Applied Computer Science informatyka
Journal of Theoretical and Applied Mechanics mechanika
Journal of Tribology. Transactions of the ASME tribologia Dostęp w sieci PŚk
(od 1999 r)
Journal of Water and Land Development rolnictwo, gospodarka wodna

do góry strony

Kompozyty (Composites Theory and Practice) inżynieria materiałowa
Komunikacja Publiczna transport
Konstrukcje Stalowe budownictwo
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki architektura
Kwartalnik Urzędu Patentowego prawo

do góry strony

LAB Laboratoria, Aparatura, Badania chemia Pełne teksty od 2010 -> BazTech
LogForum logistyka
Logistics and Transport logistyka
Logistyka Produkcji logistyka

do góry strony

Magazyn Ex bhp Dostęp po bezpłatnej rejestracji
Magazyn KZA Express transport
Management zarządzanie
Management and Production Engineering Review zarządzanie, inżynieria produkcji
Management Systems in Production Engineering zarządzanie, inżynieria produkcji
Managerial Economics ekonomia
Manufacturing Technology inżynieria produkcji
Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych marketing
Maszyny Budowlane : serwis i eksploatacja budownictwo
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe elektrotechnika
Materials Science Poland inżynieria materiałowa
Materiały Ceramiczne przemysł chemiczny, budownictwo
Materiały Wysokoenergetyczne energetyka
Measurement metrologia Dostęp w sieci PŚk
Mechanics / AGH mechanika
Mechatronics mechanika Dostęp w sieci PŚk
Metallurgy and Foundry Engineering / AGH metalurgia
Metrology and Measurement Systems metrologia
Modelowanie Inżynierskie mechanika
Modern Management Review, MMR zarządzanie
Molecular and Quantum Acoustics akustyka

do góry strony

Nauka nauka
Nauka i Gospodarka nauka Dostęp po bezpłatnej rejestracji
Nauka i Szkolnictwo Wyższe nauka
Nawierzchnie Asfaltowe drogownictwo
Na Wokandzie prawo
Niezbędnik Akademicki nauka, dydaktyka
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne budownictwo, inżynieria środowiska Dostęp po bezpłatnej rejestracji
Nowy Przemysł przemysł, gospodarka
Nukleonika technika jądrowa

do góry strony

Obróbka Plastyczna Metali technologia mechaniczna
Ochrona Środowiska ochrona środowiska
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych ochrona środowiska
Ochrona Zabytków architektura, sztuka
Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat metalurgia
Olsztyn Economic Journal ekonomia
Open Access Library materiałoznawstwo
Operations Research and Decisions (Badania Operacyjne i Decyzje organizacja
i zarządzanie
Opto-Electronics Review (1992-2006)
Opto-Electronics Review (od 2006)
optoelektronika Od 2006 dostęp w sieci PŚk
Organizacja i Kierowanie (Organization and Management) organizacja
i zarządzanie
Organizacja i Zarządzanie organizacja
i zarządzanie
Outsourcing & More organizacja
i zarządzanie

do góry strony

PAUza Akademicka. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności nauka
Photonics Letters of Poland fizyka
Piece Przemysłowe & Kotły inżynieria środowiska
Pionier Magazine informatyka
Pipelines International inżynieria sanitarna
Pneumatyka pneumatyka
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy bhp
Pojazdy Szynowe transport
Polimery chemia
Polish Geological Institute Special Papers geologia
Polish Journal of Chemical Technology inżynieria chemiczna
Polish Journal of Ecology ekologia
Polish Journal of Environmental Studies ochrona środowiska
Polityka Energetyczna energetyka, gospodarka
i planowanie
Polityka Społeczna polityka społeczna Dostęp do pełnych tekstów oprócz ostatnich 12 miesięcy
Polski Przegląd Kartograficzny geodezja
Polski Przemysł przemysł
Pomiary Automatyka Kontrola metrologia
Pomiary Automatyka Robotyka automatyka
Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego geologia
Postępy Nauki i Techniki (Advances in Science and Technology) nauki techniczne
Postępy w Inżynierii Mechanicznej inżynieria, mechanika
Pośrednik Budowlany : maszyny, narzędzia, sprzęt budownictwo
Prace Instytutu Elektrotechniki elektrotechnika
Prace Instytutu Lotnictwa lotnictwo
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych budownictwo
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa informatyka, technika
Prace Państwowego Instytutu Geologicznego geologia
Problemy Ekorozwoju ekologia
Problemy Eksploatacji mechanika
Problemy Kolejnictwa transport
Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa mechatronika, wojskowość
Problemy Rozwoju Miast budownictwo
Problemy Techniki Uzbrojenia technika, wojskowość Dostęp z menu: Biuletyn Naukowy
Problemy Transportu i Logistyki transport
Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego geologia
Przegląd Budowlany budownictwo Pełne teksty także na -> BazTech
Przegląd Elektrotechniczny elektryka
Przegląd Energetyczny energetyka
Przegląd Europejski stosunki międzynarodowe
Przegląd Geodezyjny geodezja Jednostanowiskowy dostęp w BG
Przegląd Geologiczny (Geological Quarterly) geologia
Przegląd ITS : inteligentne systemy transportowe transport
Przegląd Mechaniczny mechanika Dostęp do pełnych tekstów nie obejmuje ostatnich 12 miesięcy
Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT Law Review informatyka, prawo
Przegląd Teleinformatyczny automatyka
Przegląd Urbanistyczny architektura
Przemysł Chemiczny przemysł chemiczny Jednostanowiskowy dostęp w BG
Przestrzeń i Forma architektura
Przetwórstwo Tworzyw chemia

do góry strony

Research in Logistics & Production logistyka
Roczniki Geomatyki geodezja
Roczniki Inżynierii Budowlanej budownictwo

do góry strony

Safety & Defence bezpieczeństwo
Samochody Specjalne transport
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance (Zagadnienia Eksploatacji Maszyn) tribologia
Scripta Materialia metalurgia Dostęp w sieci PŚk
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport (Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport) transport
Silniki Spalinowe (Combustion Engines) mechanika
Solar Today energia odnawialna
Spotkania z Zabytkami architektura, ochrona zabytków
Sprawy Nauki nauka
Statistics in Transition statystyka
Structure & Environment budownictwo
Studia Geotechnica et Mechanica budownictwo, mechanika
Studia Informatica informatyka
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji inżynieria produkcji
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe inżynieria, mechanika

do góry strony

Środowisko Mieszkaniowe architektura
Świat Marketingu marketing

do góry strony

Teberia nauka
Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój geologia
Technical Issues technika
Technical Sciences technika
Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna inżynieria rolna
Technologia i Automatyzacja Montażu inżynieria
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne telekomunikacja
Transport Problems (Problemy Transportu) transport
Tribologia tribologia
Tribology Transactions tribologia Dostęp w sieci PŚk
Truck&Business Polska logistyka
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle chemia Dostęp do bieżącego numeru

do góry strony

Urządzenia dla Energetyki energetyka

do góry strony

Vehicle System Dynamics transport Dostęp w sieci PŚk

do góry strony

Wear tribologia Dostęp w sieci PŚk
Wiadomości Chemiczne chemia
Wiadomości Konserwatorskie architektura
Wiadomości Statystyczne statystyka
WIPO Magazine prawo
Własność Intelektualna prawo
Współczesne Zarządzanie organizacja
i zarządzanie

do góry strony

Zabezpieczenia systemy bezpieczeństwa
Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa inżynieria bezpieczeństwa
Zarządzanie i Edukacja organizacja
i zarządzanie
Zarządzanie Przedsiębiorstwem organizacja
i zarządzanie
Zawód: Architekt architektura
Zeszyty Energetyczne energetyka
Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej obronność
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN górnictwo, mineralogia
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika, RUTJEE elektrotechnika
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika, RUTMech mechanika
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Physics for Economy fizyka, ekonomia
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie zarządzanie, ekonomia
Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych nauki społeczne
Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Technicznych nauki techniczne
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki informatyka
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki obronność
Zrównoważony Rozwój - Zastosowania ekologia

do góry strony