Dzisiaj jest:
środa, 20 czerwca 2018 r.
Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał .

Pełnotekstowe serwisy czasopism online dostępne bezpłatnie w Internecie

http://www.doaj.org/

DOAJ - Directory of Open Access Journals - serwis oferujący dostęp do ponad 2500 elektronicznych czasopism naukowych. Serwis zawiera czasopisma pełnotekstowe z zakresu: biologii, chemii, fizyki, matematyki, techniki, nauk o Ziemi, historii, socjologii, nauk politycznych, psychologii, filozofii, ekonomii, zarządzania i in.

http://versita.com/publications/

Versita jest jednym z największych wydawców książek i czasopism naukowych publikujących w modelu open access. Wydaje ponad 350 tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy. Obecnie jest częścią grupy wydawniczej De Gruyter.

http://www.metapress.com/

Serwis oferujący dostęp do ponad 3000 tytułów czasopism (w tym ponad 1400 pełnotekstowych) 65 wydawców m. in. IOS Press, Springer Publishing Company, Akademiai Kiado.
http://highwire.stanford.edu/ HighWire Press® jest działem Biblioteki Uniwersytetu Stanford. Stanowi największy na świecie zbiór bezpłatnych pełnotekstowych publikacji naukowych. Zawiera ok. 6 500 000 artykułów z ponad 1400 czasopism i książek, w tym 2 100 000 artykułów pełnotekstowych poza subskrypcją.

http://www.hindawi.com

Wydawca ponad 200 czasopism naukowych z dziedziny fizyki, matematyki, nauk inżynieryjnych i biologicznych. Oferuje dostęp do pełnych tekstów wszystkich publikowanych czasopism.

Serwis oferujący bezpłatnie prawie 150 czasopism pełnotekstowych z kilkunastu dziedzin, m.in. matematyki, fizyki, chemii, inżynierii, informatyki, ochrony środowiska, zarządzania.
http://emis.icm.edu.pl/
EMIS (European Mathematical Information Service) - Europejski Matematyczny Serwis Informacyjny rozwijany przez Europejskie Towarzystwo Matematyczne (EMS) zawierający pełne teksty pism matematycznych R. Hamiltona oraz G. Riemanna, ok. 50 czasopism matematycznych wydawanych od 1997 r. do chwili obecnej, materiały konferencyjne oraz wybrane monografie i konspekty wykładów.
http://openj-gate.org/ Open J-Gate - bezpłatna baza indeksująca czasopisma elektroniczne Open Access z różnych dziedzin. Umożliwia dostęp do pełnych tekstów na stronach wydawców. Aktualnie obejmuje ponad 3000 czasopism, w tym prawie 1500 recenzowanych.
BWN - Kolekcja Nauk Przyrodniczych Pełnotekstowa baza danych, przechowująca artykuły z polskich czasopism naukowych z zakresu nauk przyrodniczych, dostępna na stronie ICM UW w ramach projektu Otwarta nauka.
Biblioteka Wirtualna Matematyki Pełnotekstowa baza danych, przechowująca bieżące i archiwalne artykuły z polskich czasopism matematycznych, dostępna na stronie ICM UW w ramach projektu Otwarta nauka.
http://www.czasopisma.pan.pl/ Czytelnia Czasopism PAN zawiera pełne teksty czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały PAN oraz wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN. Witryna zawiera także przekierowanie na strony internetowe tytułów wydawanych przez placówki PAN, które nie są publikowane w Czytelni Czasopism oraz informuje o bazie streszczeń artykułów CEJSH, której organizatorem i koordynatorem działalności jest PAN.
InTech Wielodziedzinowa platforma Open Access z zakresu nauki, technologii i medycyny, oferująca dostęp do 7 czasopism recenzowanych oraz ponad 2200 książek.
http://bi-fachzeitschriften.de/ Pełnotekstowy serwis czasopism niemieckich dotyczących budownictwa i ochrony środowiska.
Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) Elektroniczna Biblioteka Czasopism przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Regensburgu. Udostępnia spisy treści i pełne teksty wybranych artykułów czasopism. Strona w niemieckiej lub angielskiej wersji językowej.
http://fbc.pionier.net.pl/ Serwis umożliwiający przeszukiwanie zasobów polskich bibliotek cyfrowych. Obecnie w serwisie jest dostępnych ponad 4,4 miliona obiektów cyfrowych (dokumentów w formacie PDF lub DjVu).

Na górę strony