Dzisiaj jest:
środa, 23 stycznia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Maria, Ildefons, Rajmund .

Ocena parametryczna jednostek naukowych:

Thomson Reuters Master Journal List ("Lista filadelfijska")

Polskie czasopisma w Web of Science

Polskie czasopisma z Impact Factor

Index Copernicus International


Polska Bibliografia Naukowa to portal gromadzący informacje dotyczące czasopism naukowych oraz publikacji autorstwa polskich naukowców. Portal ten jest częścią Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Obecnie głównymi zadaniami Polskiej Bibliografii Naukowej są:

  • obsługa systemu ankiety czasopisma
  • utrzymanie listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykaz czasopism naukowych prenumerowanych w 2019 r. przez poszczególne Wydziały Politechniki Świętokrzyskiej wraz z punktacją przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ujednoliconym wykazie czasopism za lata 2013-2016 (komunikat z dn. 26 stycznia 2017 r.).


 

Wydział Budownictwa i Architektury

Tytuł czasopisma ISSN Punktacja
ARCH : magazyn architektoniczny SARP 2081-8092
Architektura Murator 1232-6372
Architektura & Biznes 1230-1817
Archives of Civil Engineering 1230-2945 15
Budownictwo i Prawo 1428-8516 5
Budownictwo, Technologie, Architektura 1644-745X 3
Cement Wapno Beton 1425-8129 20
Drogownictwo 0012-6357 5
Forum Budowlane 1425-8773
Inżynieria i Budownictwo 0021-0315 7
Izolacje 1427-6682 6
Konstrukcje Stalowe 1232-8960
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 0023-5865 11
Magazyn Autostrady 1730-0703 5
Materiały Budowlane 0137-2971 8
Mosty 1896-7663 3
Murator 0239-6866
Nowa Stal
Polimery 0032-2725 15
Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie 1899-699X
Przegląd Budowlany 0033-2038 5
Real Estate Manager. Facility, property, asset 2450-8098
Renowacje i Zabytki 1643-2029
Spotkania z Zabytkami 0137-222X
Wiadomości Projektanta Budownictwa 1899-6094

 

Architectural Review 0003-861X
Journal of Urban Technology 1063-0732 30

do góry strony

 

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Tytuł czasopisma ISSN Punktacja
Chłodnictwo i Klimatyzacja 1425-9796
Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 0137-3676 10
Gaz Woda i Technika Sanitarna 0016-5352 11
Geodesy and Cartography 2080-6736 13
Geodeta 1234-5202
Gospodarka Wodna 0017-2448 9
Instal 1640-8160 7
Przegląd Geodezyjny 0033-2127 5
Rynek Instalacyjny 1230-9540 6

do góry strony

 

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Tytuł czasopisma ISSN Punktacja
Archive of Mechanical Engineering 0004-0738 15
Archives of Transport 0866-9546 14
Auto Expert 1234-480X
Auto Moto Serwis 1231-0131
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe 1509-5878 7
Ciężarówki : transport, serwis, spedycja 1507-9961
Hutnik Wiadomości Hutnicze 1230-3534 7
Inżynieria Materiałowa 0208-6247 13
Inżynieria Powierzchni 1426-1723 8
Logistyka 1231-5478
Measurement Automation Monitoring (Pomiary Automatyka Kontrola) 2450-2855 11
Mechanik 0025-6552 11
Metrology and Measurement Systems 0860-8229 20
Nowa Technika Wojskowa 1230-1655
Ochrona przed Korozją 0473-7733 12
Paragraf na Drodze 1505-3520 3
Pomiary Automatyka Robotyka 1427-9126 8
Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669 9
Problemy Jakości 0137-8651 11
Przegląd Komunikacyjny 1426-6660 8
Przegląd Mechaniczny 0033-2259 8
Przegląd Spawalnictwa 0033-2364 9
Raport Wojsko, Technika, Obronność 1429-270X
Rudy i Metale Nieżelazne 0035-9696 8
Samochody Specjalne 1428-5495
Silniki Spalinowe (Combustion Engines) 2300-9896 13
Technologia i Automatyzacja Montażu 2449-5344
Transport Miejski i Regionalny 1732-5153 7
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 1899-5489 4
Transport Samochodowy (Motor Transport) 1731-2795 4
Transport Technika Motoryzacyjna 1230-9303
Tribologia : teoria i praktyka 0208-7774 15

 

Journal of Applied Mechanics. Transactions of the ASME 0021-8936 25
Journal of Heat Transfer. Transactions of the ASME 0022-1481 35
Journal of Tribology. Transactions of the ASME 0742-4787 30
Measurement and Control 0020-2940 15
Measurement Science and Technology 0957-0233 35
Metrologia 0026-1394 35

do góry strony

 

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Tytuł czasopisma ISSN Punktacja
Annales Polonici Mathematici 0066-2216 15
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0860-6846 12
Ekonomista 0013-3205 14
Matematyka 0137-8848
Online Marketing Magazyn 2543-5558
Państwo i Prawo 0031-0980 13
Rachunkowość 0481-5475

 

Nonlinear Dynamics and Systems Theory 1562-8353

do góry strony

 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Tytuł czasopisma ISSN Punktacja
Archives of Control Sciences 1230-2384 15
Archives of Electrical Engineering 1427-4221 15
Elektro Info 1642-8722 6
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania 0033-2089 8
Energetyka 0013-7294 4
Przegląd Elektrotechniczny 0033-2097 14
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne 1230-3496 9
Rynek Energii 1425-5960 11
Wiadomości Elektrotechniczne 0043-5112 6

do góry strony