Dzisiaj jest:
środa, 13 grudnia 2017 r.
Imieniny obchodzą: Łucja, Otylia, Eugeniusz .

Ocena parametryczna jednostek naukowych:

Thomson Reuters Master Journal List ("Lista filadelfijska")

Polskie czasopisma w Web of Science

Polskie czasopisma z Impact Factor

Index Copernicus International


Polska Bibliografia Naukowa to portal gromadzący informacje dotyczące czasopism naukowych oraz publikacji autorstwa polskich naukowców. Portal ten jest częścią Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Obecnie głównymi zadaniami Polskiej Bibliografii Naukowej są:

  • obsługa systemu ankiety czasopisma
  • utrzymanie listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykaz czasopism naukowych prenumerowanych w 2017 r. przez poszczególne Wydziały Politechniki Świętokrzyskiej wraz z punktacją przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ujednoliconym wykazie czasopism za lata 2013-2016 (komunikat z dn. 26 stycznia 2017 r.).


 

Wydział Budownictwa i Architektury

Tytuł czasopisma ISSN Punktacja
ARCH : magazyn architektoniczny SARP 2081-8092
Architektura Murator 1232-6372
Architektura & Biznes 1230-1817
Archives of Civil Engineering 1230-2945 15
Budownictwo i Prawo 1428-8516 5
Budownictwo, Technologie, Architektura 1644-745X 3
Builder 1896-0642 5
Cement Wapno Beton 1425-8129 20
Drogownictwo 0012-6357 5
Informator Budowlany - Murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia, Wykończenie 2082-5250
Informator Budowlany - Murator. Pokrycia Dachowe i Akcesoria 2082-5226
Inżynieria i Budownictwo 0021-0315 7
Izolacje 1427-6682 6
Konstrukcje Stalowe 1232-8960
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 0023-5865 11
Magazyn Autostrady 1730-0703 5
Materiały Budowlane 0137-2971 8
Mosty 1896-7663 3
Murator 0239-6866
Murator. Numer Specjalny 1429-8198
Murator. Numer Specjalny Extra 1733-9189
Nowa Stal
Polimery 0032-2725 15
Polskie Drogi 1232-7484
Problemy Rozwoju Miast 1733-2435 8
Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie 1899-699X
Przegląd Budowlany 0033-2038 5
Przegląd Urbanistyczny 2080-9336
Real Estate Manager. Facility, property, asset 2450-8098
Renowacje i Zabytki 1643-2029
Spotkania z Zabytkami 0137-222X
Studia i Materiały IBDiM 0239-8575
Świat Betonu 2353-5008
Wiadomości Projektanta Budownictwa 1899-6094

 

ACI Materials Journal 0889-325X 30
Architectural Review 0003-861X
Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 1822-427X 30
Domus 0012-5377 10
Journal of Urban Technology 1063-0732 30
Road Materials and Pavement Design 1468-0629 30

do góry strony

 

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Tytuł czasopisma ISSN Punktacja
Archives of Civil and Mechanical Engineering 1644-9665 30
Archives of Environmental Protection 0324-8461 15
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics 1231-3726 14
Aura 0137-3668 6
Chłodnictwo i Klimatyzacja 1425-9796
Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 0137-3676 10
Ecological Chemistry and Engineering. A (Chemia i Inżynieria Ekologiczna. A) 1898-6188 11
Ecological Chemistry and Engineering. S (Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S) 1898-6196 15
Ekologia i Technika 1230-462X 5
Energetyka Cieplna i Zawodowa 1734-7823
Gaz Woda i Technika Sanitarna 0016-5352 11
Geodesy and Cartography 2080-6736 13
Geodeta 1234-5202
GLOBEnergia : odnawialne źródła energii 1897-1288
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 0860-0953 20
Gospodarka Wodna 0017-2448 9
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 2083-0157 7
Instal 1640-8160 7
Instalacje 1429-8414
Inżynieria i Ochrona Środowiska 1505-3695 9
Kierunek Wod-Kan 1734-8021
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania 1427-5619
Logistyka Odzysku 2083-6422 6
Ochrona Środowiska 1230-6169 15
Odpady i Środowisko 1508-9886
Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim 2451-1749 8
Polish Journal of Environmental Studies 1230-1485 15
Polityka Energetyczna 1429-6675 10
Polski Instalator 1231-2428
Przegląd Geodezyjny 0033-2127 5
Przemysł Chemiczny 0033-2496 15
Roczniki Geomatyki 1731-5522 10
Rynek Instalacyjny 1230-9540 6
Technologia Wody 2080-1467 5
Wiadomości Chemiczne 0043-5104 7

 

Clays and Clay Minerals 1552-8367 25
International Journal of River Basin Management 1571-5124
Journal American Water Works Association 0003-150X 20
Journal of Building Physics 1744-2583 35
Journal of Hydraulic Research 0022-1686 30
Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice 1949-1190 25
Photogrammetric Engineering & Remote Sensing 0099-1112 30
Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Water Management 1741-7589 25
Urban Water Journal 1573-062X 30
xyHt 0278-1425

do góry strony

 

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Tytuł czasopisma ISSN Punktacja
Archive of Mechanical Engineering 0004-0738 15
Archives of Metallurgy and Materials 1733-3490 30
Archives of Transport 0866-9546 14
Auto Expert 1234-480X
Auto Moto Serwis 1231-0131
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe 1509-5878 7
AutoElektro 1640-3924
Ciężarówki : transport, serwis, spedycja 1507-9961
Hutnik Wiadomości Hutnicze 1230-3534 7
Inżynieria Materiałowa 0208-6247 13
Inżynieria Powierzchni 1426-1723 8
Logistyka 1231-5478
Measurement Automation Monitoring (Pomiary Automatyka Kontrola) 2450-2855 11
Mechanik 0025-6552 11
Metrology and Measurement Systems 0860-8229 20
Nowa Technika Wojskowa 1230-1655
Ochrona przed Korozją 0473-7733 12
Paragraf na Drodze 1505-3520 3
Pomiary Automatyka Robotyka 1427-9126 8
Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669 9
Problemy Jakości 0137-8651 11
Przegląd Komunikacyjny 1426-6660 8
Przegląd Mechaniczny 0033-2259 8
Przegląd Spawalnictwa 0033-2364 9
Raport Wojsko, Technika, Obronność 1429-270X
Rudy i Metale Nieżelazne 0035-9696 8
Samochody Specjalne 1428-5495
Silniki Spalinowe (Combustion Engines) 2300-9896 13
Transport Miejski i Regionalny 1732-5153 7
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 1899-5489 4
Transport Samochodowy (Motor Transport) 1731-2795 4
Transport Technika Motoryzacyjna 1230-9303
Tribologia : teoria i praktyka 0208-7774 15

 

Heat Transfer Engineering 0145-7632 25
Journal of Applied Mechanics. Transactions of the ASME 0021-8936 25
Journal of Heat Transfer. Transactions of the ASME 0022-1481 35
Journal of Tribology. Transactions of the ASME 0742-4787 30
Measurement and Control 0020-2940 15
Tribology Transactions 1040-2004 30
Vehicle System Dynamics 0042-3114 30

do góry strony

 

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Tytuł czasopisma ISSN Punktacja
Annales Polonici Mathematici 0066-2216 15
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0860-6846 12
Ekonomista 0013-3205 14
Matematyka 0137-8848
Państwo i Prawo 0031-0980 13
Rachunkowość 0481-5475

 

Nonlinear Dynamics and Systems Theory 1562-8353

do góry strony

 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Tytuł czasopisma ISSN Punktacja
Archives of Control Sciences 1230-2384 15
Archives of Electrical Engineering 1427-4221 15
Elektro Info 1642-8722 6
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania 0033-2089 8
Energetyka 0013-7294 4
Przegląd Elektrotechniczny 0033-2097 14
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne 1230-3496 9
Rynek Energii 1425-5960 11
Wiadomości Elektrotechniczne 0043-5112 6

do góry strony