Dzisiaj jest:
środa, 12 sierpnia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Klara, Lech, Julian .

Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej

Listopad 2018

Witamy w kolejnym numerze Informatora i zachęcamy do zapoznania się z bieżącą ofertą Biblioteki.


Nowości w Bibliotece

Nowe czasopisma włączone do zbiorów Biblioteki

  • Physics for Economy - Zeszyty Naukowe Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej ukazujące się od 2017 r.
  • Realia i co dalej... - kwartalnik społeczno-polityczny poruszający i analizujący najnowsze wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne, a także wydarzenia historyczne
  • Trzeci Sektor - interdyscyplinarne czasopismo naukowe prezentujące problematykę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie

Nowe książki z bieżących zakupów

Więcej informacji o nowościach książkowych na stronie Biblioteki.

Najnowsze polecane czasopisma dostępne bezpłatnie w Internecie


Aktualności

Test

Do 15 listopada 2018 r. został przedłużony test dwóch baz danych wydawnictwa McGraw-Hill: AccessEngineering i AccessScience.

  • AccessEngineering - multimedialna, na bieżąco aktualizowana baza danych z zakresu inżynierii. Jest stosowana do nauczania i rozwiązywania współczesnych problemów szeroko pojętej inżynierii na rzeczywistych przykładach. Przeznaczona dla naukowców, inżynierów, kadry dydaktycznej oraz studentów.
  • AccessScience - multimedialna encyklopedia/baza wiedzy. Jest to jedna z najbardziej znanych baz/platform online z dziedziny nauk ścisłych. Głównym źródłem, z którego dostarczane są informacje jest McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology (ed.10).

Więcej informacji o testach na stronie Biblioteki.

Materiały szkoleniowe

W dniu 25 października br. w Bibliotece odbyło się szkolenie dotyczące wykorzystania platformy Web of Science do oceny dorobku naukowego. Dla wszystkich zainteresowanych, którzy nie mogli wziąć udziału w szkoleniu dostępne są materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzącego:

Jednocześnie prosimy o zgłoszenia w przypadku potrzeby zorganizowania podobnych szkoleń w przyszłości.


Przypominamy!

Dzięki umowom konsorcyjnym IEEE/IET Electronic Library (IEL) z lat ubiegłych Politechnika Świętokrzyska zachowała prawo do roczników archiwalnych z okresu licencji, tj. 2012, 2015, 2016 i 2017. Roczniki archiwalne dostępne są w portalu komunikacji naukowej INFONA.

INFONA zawiera ponadto archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism Elsevier, Springer i Wiley, książki Springer z lat 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki Wiley z lat 2009 i 2015, archiwum licencji konsorcyjnej ACS oraz otwarte zasoby polskie.


Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna
al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7 25-314 KIELCE
tel. 41 3424-483 fax 41 3447-635
www: http://www.lib.tu.kielce.pl/