Dzisiaj jest:
czwartek, 16 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz .

Ciekawe adresy: serwisy, bazy danych, katalogi

 

 


"Lista filadelfijska" Master Journal List - czasopisma uwzględnione w bazie Science Citation Index oraz innych bazach Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters, wcześniej ISI - Institute for Scientific Information, Filadelfia)


 

Katalogi

 • Bazy Biblioteki Narodowej
 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny
 • KARO - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
 • PAN - strona Warszawskiego Porozumienia Bibliotek Naukowych PAN w dwóch wersjach językowych

Na górę strony

 

Serwisy wydawców czasopism

 • IM PAN Journals and Serials - czasopisma wydawane przez Instytut Matematyki Polskiej Akademii Nauk
 • SIGMA-NOT - informacje o czasopismach fachowych wydawanych przez wydawnictwo Sigma-Not z podziałem tematycznym
 • American Institute of Physics - czasopisma, materiały konferencyjne i inne publikacje AIP
 • ASCE - czasopisma wydawane przez American Society of Civil Engineers
 • ASME - czasopisma wydawane przez American Society of Mechanical Engineers
 • Emerald - serwis czasopism i baz danych naukowych i technicznych z ukierunkowaniem na zarządzanie
 • IEEE Xplore - platforma zawierająca zasoby literaturowe z dziedziny informatyki, elektrotechniki, elektroniki oraz nauk pokrewnych. Obejmuje czasopisma, materiały konferencyjne, normy wydawane przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) oraz czasopisma Institution of Engineering and Technology (IET)
 • IOP electronic journals - serwis czasopism z dziedziny fizyki, matematyki, astronomii, chemii, informatyki, itp. wydawanych przez Institute of Physics

Na górę strony

 

Bazy czasopism naukowych

 • ARIANTA - baza naukowych i fachowych polskich czasopism elektronicznych opracowana na Uniwersytecie Śląskim
 • BazTech - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
 • BazTOL - polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych
 • BazEkon - baza z nauk ekonomicznych i pokrewnych

Na górę strony

 

Informacja prawna

 • Rządowe Centrum Legislacji - elektroniczna wersja Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich opublikowanych na stronie internetowej RCL stanowi oficjalne źródło prawa. Strona zawiera ponadto skorowidz Przepisów Prawnych za lata 1918-2010
 • Internetowy System Aktów Prawnych - baza zawiera aktualizowane na bieżąco opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim
 • INFOR.pl - największy portal prawno-gospodarczy. W serwisie dostępne są: akty prawne, dziennik ustaw, kalkulatory, wskaźniki, linki do czasopism tematycznych i serwisów internetowych
 • Polski Serwer Prawa - czasopisma o tematyce prawniczej na serwerze Wydawnictwa Prawniczego LEX
 • Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - strona zawierająca informacje o przedmiotach własności przemysłowej i ich ochronie, akty prawne z tego zakresu, bazy danych i publikacje Urzędu Patentowego

Na górę strony

 

Informacja techniczna i normalizacyjna

 • Portal Wiedzy Normalizacyjnej - portal Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przeznaczony dla osób zainteresowanych problematyką normalizacji
 • Aprobaty i Rekomendacje Techniczne - bazy danych Aprobat i Rekomendacji Technicznych Instytutu Techniki Budowlanej
 • Polskie Normy - bibliograficzna-abstraktowa baza norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, z wieloaspektowym wyszukiwaniem oraz możliwością zakupu w sklepie internetowym
 • Wirtualna Biblioteka Inżyniera - internetowy portal branżowy, udostępniający informacje w postaci opracowań, referatów i innych publikacji przekazanych nieodpłatnie przez autorów i udostępnianych w formacie pdf

Na górę strony

 

Wyszukiwarki naukowe

 • Google Scholar - specjalistyczna wyszukiwarka Google, rejestrująca pełne teksty lub abstrakty prac naukowych (artykułów, raportów, książek)
 • Find Articles - wyszukiwarka abstraktów lub pełnych tekstów artykułów z magazynów światowych pogrupowanych wg dziedzin: motoryzacja, biznes i finanse, informatyka, edukacja, sport i in.
 • BASE - jedna z najbardziej obszernych wyszukiwarek na świecie, szczególnie w przypadku akademickich zasobów internetowych, dostarcza ponad 150 milionów dokumentów z ponad 7000 źródeł.

Na górę strony

 

Nie tylko dla bibliotekarzy

 • EBIB - Elektroniczna BIBlioteka - portal bibliotekarzy i pracowników informacji, zawierający m.in. Biuletyn EBIB, informacje o bibliotekach cyfrowych w Polsce i na świecie, czasopisma bibliotekarskie, serwisy bibliotekarskie, OpenAccess, katalogi OPAC i inne
 • SBP - portal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zawierający informacje o działalności SBP, dostępnych wydawnictwach oraz aktualnych wydarzeniach w świecie bibliotekarskim
 • E-LIS - największe międzynarodowe otwarte repozytorium stworzone w celu samodzielnego archiwizowania dokumentów elektronicznych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Obecnie zawiera prawie 12000 dokumentów
 • Nauka w Polsce - ogólnodostępny serwis internetowy, redagowany przez dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odnotowujący na bieżąco osiągnięcia polskich naukowców
 • Warsztat badacza komunikacji - blog naukowy Emanuela Kulczyckiego na temat warsztatu naukowego (narzę­dzi badaw­czych, pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych, prze­pi­sów praw­nych regu­lu­ją­cych pracę badaw­czą) oraz komunikacji naukowej
 • Lustro Biblioteki - serwis dla bibliotekarzy Barbary Marii Morawiec

Na górę strony

 

Konstytucja dla Nauki