Dzisiaj jest:
niedziela, 16 grudnia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Albina, Zdzisław .

Zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju

W B N
Wirtualna Biblioteka Nauki
Wirtualna Biblioteka Nauki to program realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umożliwiający bezpłatny dostęp do zasobów licencyjnych dla instytucji akademickich (licencje krajowe), do polskich zasobów wydawniczych i bibliograficznych, a także konsorcyjne dostępy do zasobów treściowych i innych.

 

W ramach krajowej licencji akademickiej w 2017 r. dla pracowników i studentów Politechniki Świętokrzyskiej dostępne są bazy:

Korzystanie z serwisów jest możliwe ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej PŚk na podstawie autoryzowanych numerów IP.

Science Direct Czasopisma elektroniczne Elsevier są dostępne równolegle na serwerze Science Direct należącym do wydawcy oraz na serwerze Infona w ICM. Krajowa licencja akademicka obejmuje 1851 tytułów czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą.
Licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o 1. pakiet książek zawierający 838 książek (głównie monografii) z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015 oraz o 2. pakiet książek obejmujący 874 książek (głównie monografii) z roku 2014. Książki są dostępne na serwerze wydawcy.
Springer Czasopisma i książki Springer są dostępne równolegle na platformie SpringerLink na serwerze wydawcy oraz na platformie Infona w ICM. Licencja obejmuje 2008 bieżących czasopism Springer oraz 425 archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami archiwalnymi. Ponadto w ramach kolekcji Springer dostępnych jest 579 czasopism w Open Access oraz 107 nowych czasopisma w dostępie testowym.
Licencja krajowa Springer obejmuje także archiwa serii książkowych (10558 wolumenów) oraz kolekcję anglojęzycznych książek elektronicznych wydanych w latach 2004, 2005, 2009-2011 (obecnie ok. 16 700 tytułów).
Web of Science Web of Science to pakiet baz danych produkowanych przez firmę Thomson Reuters. Licencja obejmuje podstawowe indeksy cytowań WoS i pakiet Citation Connection. W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 12 000 tytułów bieżących czasopism.
Komplet baz objętych licencją jest udostępniany na platformie Web of Science na serwerze wydawcy.
Dla użytkowników w Polsce wydawca stworzył stronę informacyjną na temat zasobów WoS.
EBSCO Pakiet podstawowy EBSCO zawiera 15 baz danych, w tym 8 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search Complete, Business Source Complete, AHFS Consumer Medication Information, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source, Regional Business News oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts, MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center.
Szczegółowe informacje Wydawcy o pakiecie podstawowym EBSCO oferowanym w ramach licencji krajowej.
Bazy dostępne są na platformie EBSCOhost 2.0. Informacje o bazach i przewodniki do korzystania z platformy są dostępne w języku polskim.
Nature Czasopismo Nature jest udostępniane na serwerze wydawcy Nature Publishing Group (NPG). Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i roczników archiwalnych od roku 2010.
Science Czasopismo Science jest udostępniane na serwerze wydawcy American Association for the Advancement of Science. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.
Scopus Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 21000 recenzowanych czasopism i innych publikacji. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Scopus jest udostępniany na serwerze producenta.
Wiley Czasopisma Wiley udostępniane są na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Licencja obejmuje 1405 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 r.
Licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015.
Na serwerze wydawcy dostępna jest także specjalna strona Wiley w Polsce w języku polskim z dodatkowymi informacjami i linkami do zasobów Wiley objętych licencją krajową.

Na górę strony